Welkom bij de BrabantAtlas!
Betrouwbare informatie is het fundament van goed beleid en ondernemerschap. De "BrabantAtlas" transformeert data naar deze informatie. De economische en ruimtelijke structuren en ontwikkelingen in Noord-Brabant worden in de atlas op een overzichtelijke manier geanalyseerd en toegankelijk gemaakt. Zowel voor gemeenten, regio's, de Provincie zelf als voor marktpartijen geeft deze informatiebron een solide basis voor beleids- of strategiebeslissingen. De data is afkomstig uit het vestigingen- en werkgelegenheidsregister van de , dat is samengesteld uit een vijftal regionale registers (West-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant, Regio Helmond en Noordoost-Brabant). De registers worden onder meer op basis van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek en deskresearch actueel gehouden. Deze registers leveren weer input o.a. voor het landelijk vestigingen- en werkgelegenheidsregister LISA ten behoeve van provincieoverschrijdend c.q. nationaal onderzoek ().

De BrabantAtlas is een spin-off van de door ontwikkelde . In 2018 heeft Etil het werkgelegenheidsonderzoek van de Brabantse registers uitgevoerd. In het kader daarvan is in navolging van de LimburgAtlas ook de BrabantAtlas ontwikkeld met daarin de gegevens van de regionale Brabantse registers.

Let op! De BrabantAtlas is sinds 5 december 2018, 17.00 uur openbaar toegankelijk. Helaas is daarna nog een fout ontdekt in de te downloaden factsheets in PDF-formaat. Deze fout is op 7 december 2018, 10.45 uur hersteld.

Om te zien of u de goede versie van een factsheet heeft, kunt u rechtsonder op elke pagina van de factsheet kijken. In de juiste versie staat daar "BrabantAtlas, publicatie <datum>". In de onjuiste versie staat daar alleen "BrabantAtlas". Onze excuses voor het ongemak.